Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

9952 932b 500

January 02 2015

jasniejszaodgwiazd
7065 8f63
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
jasniejszaodgwiazd

"Miała straszną ochotę powiedzieć mu jak najbanalniejsza z kobiet: Nie puszczaj mnie, przytul mnie do siebie, trzymaj mnie, zawładnij mną, bądź silny! Ale to były słowa, których nie mogła i nie umiała wypowiedzieć."


— ~ Milan Kundera 'Nieznośna lekkość bytu'
Reposted frombeatkazz beatkazz viaAmericanlover Americanlover

December 30 2014

jasniejszaodgwiazd
Ułożył ją w swoim łóżku, żeby była bezpieczna.
jasniejszaodgwiazd
Jeszcze może zatrzymać mnie ciepło twojej dłoni.
— Halina Poświatowska
Reposted fromswojszlak swojszlak

December 29 2014

jasniejszaodgwiazd
1125 5943 500
Reposted fromyikes yikes viaslodziak slodziak
jasniejszaodgwiazd
0643 d99a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

December 28 2014

jasniejszaodgwiazd
Miłe, aczkolwiek nic nie zmieni....
— ajemkejt.soup.io
jasniejszaodgwiazd

Mądre słowa tra­fiają do głowy, piękne - do serca.

jasniejszaodgwiazd
9931 3b8d
Reposted fromshakemedown shakemedown viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
Cza­sami drżę nie z zim­na, lecz z bra­ku ciepła ...
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
8792 f141
Reposted fromolass olass viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
4576 c808 500
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd

Reposted fromweightless weightless viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
8532 bee8 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
jasniejszaodgwiazd

- Now, I can Die Happy *o*
Reposted fromMijime Mijime viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte viaeterycznie eterycznie
jasniejszaodgwiazd
6359 f980
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaseconds seconds
6950 4b0a
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaseconds seconds
jasniejszaodgwiazd
3079 3a1e
Reposted fromkreigla kreigla viaastrid-anne astrid-anne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl